Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης από ελληνικά σε αγγλικά και ιταλικά έργου OCTANE

Social Media
Δημοσίευση: 22-12-2020 14:13 | Προβολές: 1189
Έναρξη: 22-12-2020 |Λήξη: 04-01-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.21 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 499.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 267.76 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 142.43 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 150.04 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 04/01/2021, ώρα 14:00

Ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: 05/01/2021, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας