Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού ύψους 19.900€ έργου SAVE WATER (επαναπροκήρυξη)
Social Media
Δημοσίευση: 20-11-2020 13:53 | Προβολές: 1037
Έναρξη: 20-11-2020 |Λήξη: 07-12-2020
[Σε Εξέλιξη]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 546.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.69 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 1007.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 280.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 210.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 07/12/2020, ώρα 14:00

Ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: 08/12/2020, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας