Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80412 με τίτλο "ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ:ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ: καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και ΑΝάδειξη τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων" (υποέργο 1)"
Social Media
Δημοσίευση: 20-11-2020 07:22 | Προβολές: 1444
Έναρξη: 20-11-2020 |Λήξη: 04-12-2020
[Σε Εξέλιξη]
    Πρόσκληση_80412_9880/2020
Mέγεθος: 519.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας