Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων έργου Food Innovation RI
Social Media
Δημοσίευση: 06-11-2020 17:01 | Προβολές: 1051
Έναρξη: 06-11-2020 |Λήξη: 20-11-2020
[Έληξε]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 493.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.21 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 147.96 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 131.24 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 547.54 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 20/11/2020, ώρα 14:00

Ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: 26/11/2020, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας