Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών “Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημιουργίας Ψηφιακών Περιηγήσεων και Ψηφιακών Παιχνιδιών” έργου 80414

Social Media
Δημοσίευση: 22-10-2020 15:07 | Προβολές: 1212
Έναρξη: 22-10-2020 |Λήξη: 02-11-2020
[Έληξε]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Mέγεθος: 495.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Mέγεθος: 1.07 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 104.57 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 84.04 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 72.37 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 02/11/2020, ώρα 14:00
Ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: 03/11/2020, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας