Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών “Ανάπτυξης Εφαρμογής εμπορικής αξιοποίησης του έργου με ακρωνύμιο BRENTA”

Social Media
Δημοσίευση: 19-10-2020 15:45 | Προβολές: 1199
Έναρξη: 19-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Έληξε]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Mέγεθος: 502.42 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Mέγεθος: 1.08 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 110.44 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 163.86 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 30/10/2020, ώρα 14:00
Ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: 02/11/2020, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας