Αποτελέσματα πρόσκλησης 7634/2020 για το έργο 80423 "Διαδικτυακό σύστημα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών παραδοσιακών και τουριστικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων για την δημιουργία έξυπνων παρουσιάσεων μέσω τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας" με κωδικό MIS 5031255
Social Media
Δημοσίευση: 16-10-2020 16:29 | Προβολές: 1032
Έναρξη: 16-10-2020 |Λήξη: 31-12-2020
[Σε Εξέλιξη]
    Αποτελέσματα_80423_7634/2020
Mέγεθος: 553.69 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων η Παρασκευή 23.10.2020.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 14-10-2020 17:23
Έναρξη: 14-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή μελέτης βιωσιμότητας
Δημοσίευση: 22-10-2020 12:56
Έναρξη: 22-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]