Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού (ροόμετρα) έργου SAVEWATER
Social Media
Δημοσίευση: 16-10-2020 11:35 | Προβολές: 1049
Έναρξη: 16-10-2020 |Λήξη: 02-11-2020
[Σε Εξέλιξη]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 542.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.28 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 304.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 243.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 211.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 02/11/2020, ώρα 14:00
Ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: 03/11/2020, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού έργου SAVEWATER
Δημοσίευση: 14-10-2020 17:23
Έναρξη: 14-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή μελέτης βιωσιμότητας
Δημοσίευση: 22-10-2020 12:56
Έναρξη: 22-10-2020 |Λήξη: 30-10-2020
[Σε Εξέλιξη]