Αποτελέσματα πρόσκλησης 6406/2020 για το έργο 80375 "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤIΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ MIS 5007020"
Social Media
Δημοσίευση: 24-08-2020 11:22 | Προβολές: 1047
Έναρξη: 24-08-2020 |Λήξη: 30-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
    Αποτελέσματα_6406/2020_80375
Mέγεθος: 188.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

    


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Αποτελέσματα πρόσκλησης 6023/2020 για το έργο 80351 "BRENDA-Digital Gastronomy Routes"
Δημοσίευση: 31-07-2020 19:07
Έναρξη: 31-07-2020 |Λήξη: 30-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Αποτελέσματα πρόσκλησης 6878/2020 για το έργο 80486 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + 2020-2021 (KA103)"
Δημοσίευση: 31-08-2020 17:55
Έναρξη: 31-08-2020 |Λήξη: 30-09-2020
[Σε Εξέλιξη]