Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών «Συλλογής δεδομένων, έρευνας και μηχανογράφησης» για το έργο E-HORECA WANET
Social Media
Δημοσίευση: 22-07-2020 15:27 | Προβολές: 1051
Έναρξη: 22-07-2020 |Λήξη: 05-08-2020
[Σε Εξέλιξη]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 376.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.28 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 124.8 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 89.81 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05/08/2020, ώρα 14:00

Ημ/νία διενέργειας διαγωνισμού: 07/08/2020, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας