Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80375 "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤIΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ" με κωδικό MIS 5007020.
Social Media
Δημοσίευση: 20-07-2020 14:22 | Προβολές: 1025
Σημαντική Ημερομηνία: 20-07-2020
[Έληξε]
    Πρόσκληση_80375_6406/2020
Mέγεθος: 297.7 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η Τρίτη 4 Αυγούστου 2020.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας