Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών βελτιστοποίησης διαδρομών απορριμματοφόρων κ.λπ. έργου E-HORECA WANET (80350)

Social Media
Δημοσίευση: 05-06-2020 15:26 | Προβολές: 1280
Σημαντική Ημερομηνία: 22-06-2020
[Έληξε]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 367.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.37 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 74.67 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΡΟΤΥΠΟ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 39.1 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 22/06/2020, ώρα: 14:00

Ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: 23/06/2020, ώρα: 12:00

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις: 16/06/2020, ώρα: 14:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας