Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο 80412 "ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ:ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ: καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και ΑΝάδειξη τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων" (υποέργο 1)"
Social Media
Δημοσίευση: 01-04-2020 17:01 | Προβολές: 1101
Έναρξη: 01-04-2020 |Λήξη: 16-04-2020
[Έληξε]
    80412_3236
Mέγεθος: 277.7 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 16 Απριλίου 2020.


Επιστροφή