Παράταση προθεσμιών 1372/2020 διαγωνισμού άνω των ορίων (κωδ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 86106)

Social Media
Δημοσίευση: 24-03-2020 13:49 | Προβολές: 1229
Έναρξη: 24-03-2020 |Λήξη: 24-04-2020
[Έληξε]
    ΑΠΟΦΑΣΗ.ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Mέγεθος: 274.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ημ/νία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 24/04/2020, ώρα 15:00

Ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 30/04/2020, ώρα 12:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας