Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής έργου BRENDA

Social Media
Δημοσίευση: 17-03-2020 17:53 | Προβολές: 1315
Έναρξη: 17-03-2020 |Λήξη: 31-03-2020
[Έληξε]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 293.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 935.35 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 153.56 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Mέγεθος: 131.01 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 31/03/2020, ώρα 14:00

Ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: 01/04/2020, ώρα 11:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας