Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσιών για την προσαρμογή του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Social Media
Δημοσίευση: 09-03-2020 14:49 | Προβολές: 1441
Έναρξη: 09-03-2020 |Λήξη: 04-05-2020
[Έληξε]
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.34 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 342.84 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 135.23 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 109.86 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΑΠΟΦΑΣΗ.ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Mέγεθος: 187.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 342.32 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Mέγεθος: 472.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΠΡΟΣΟΧΗ!

15/04/2020:

α) Δημοσιεύτηκε Τροποποίηση της Διακήρυξης (συνημμένη)

β) Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη (συνημμένο αρχείο)

 

Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 04/05/2020, ώρα 14:00

Νέα ημ/νία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 05/05/2020, ώρα 11:00

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 31/03/2020, ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 02/04/2020, ώρα 11:00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας