Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο "ΠΑΝΑΣ - Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοΠοικιλότητας και υψηλής διΑτροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτωΝ: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διΑτήρηση και αειφορική αξιοποίηΣη"
Social Media
Δημοσίευση: 03-03-2020 16:48 | Προβολές: 1177
Έναρξη: 03-03-2020 |Λήξη: 20-03-2020
[Έληξε]
    ΠΑΝΑΣ_Πρόσκληση
Mέγεθος: 507.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.


Επιστροφή