Διακήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο των πράξεων ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ, ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ, ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ, ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ
Social Media
Δημοσίευση: 20-02-2020 16:18 | Προβολές: 1060
Έναρξη: 20-02-2020 |Λήξη: 24-04-2020
[Σε Εξέλιξη]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Mέγεθος: 285.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΕ_ΚΗΜΔΗΣ
Mέγεθος: 278.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.29 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Mέγεθος: 107.76 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 81.37 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΕΕΕΣ_pdf
Mέγεθος: 59.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΑΠΟΦΑΣΗ.ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Mέγεθος: 274.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.ΕΕ.ΚΗΜΔΗΣ
Mέγεθος: 78.95 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: 24/04/2020, ώρα 15:00

Νέα ημ/νία διενέργειας διαγωνισμού: 30/04/2020, ώρα 12:00

 

Υποβολή προσφορών: έως 26/03/2020, ώρα 15:00, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr)

Ημ/νία διενέργειας διαγωνισμού: 01/04/2020, ώρα 12:00, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr)

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 86106


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας