Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο 80420 "ΕΡΜΗΣ Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων"
Social Media
Δημοσίευση: 21-01-2020 12:28 | Προβολές: 1215
Έναρξη: 21-01-2020 |Λήξη: 05-02-2020
[Έληξε]
    Πρόσκληση_80420_556
Mέγεθος: 776.54 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 5η Φεβρουαρίου 2020.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας