Επαναπροκήρυξη τμήματος Γ΄ συνοπτικού διαγωνισμού 6577/2019 για προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών πρ/σμού 3.467,74 € (προ ΦΠΑ 24%) έργου FISH & C.H.I..P..S.
Social Media
Δημοσίευση: 23-12-2019 19:14 | Προβολές: 1105
Έναρξη: 23-12-2019 |Λήξη: 13-01-2020
[Έληξε]
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.56 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 381.78 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 202.67 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΑΣ.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 133.25 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Υποβολή προσφορών έως: 13/01/2020, ώρα 14.00
Διενέργεια διαγωνισμού: 14/01/2020, ώρα 12.00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας