Προκηρύξεις

Προκηρύξεις που λήγουν τις επόμενες 30 ημέρες


Δεν υπάρχουν σχετικές προκηρύξεις


 

Βρέθηκαν 291 δημοσιευμένες προκηρύξεις.

Σελίδα 1 / 15 : >>>
Τίτλος: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 20-07-2018 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 25-06-2018 14:34   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: €34.5 MILLION FOR EUROPEAN CROSS-BORDER AND TRANSNATIONAL COOPERATION
Πρόγραμμα: EEA Grants
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 01-07-2018 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2018 15:09   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ57: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά»
Θεματική ενότητα: Ενέργεια
Προθεσμία Υποβολής: 27-07-2018 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2018 10:17   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Πρόσκληση ΙΟΝ49 “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ σε Τουρισμό Πολιτισμό- Περιβάλλον
Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά»
Θεματική ενότητα: Πληροφορία, Τουρισμός
Προθεσμία Υποβολής: 29-06-2018 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2018 10:08   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Πρόγραμμα: ΕΛΙΔΕΚ
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 16-01-2018 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2017 12:48   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Ειδικές ∆ράσεις «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά υλικά», «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό»
Πρόγραμμα: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», «ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»
Θεματική ενότητα: Πολιτισμός-Μ.M.E., Βιομηχανία
Προθεσμία Υποβολής: 15-12-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 03-11-2017 11:41   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ERC Consolidator Grant
Πρόγραμμα: Horizon 2020
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 15-02-2018 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 31-10-2017 12:00   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Θεματική ενότητα: Περιβάλλον
Προθεσμία Υποβολής: 10-11-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2017 11:33   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Θεματική ενότητα: Περιβάλλον
Προθεσμία Υποβολής: 10-11-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2017 09:11   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ENI CBC Med 2014-2020
Πρόγραμμα: ENPI CBC Med
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 09-11-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 11-09-2017 11:47   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας
Πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 20-10-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 22-08-2017 12:34   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στην Περιφέρεια Ηπείρου
Πρόγραμμα: ΕΣΠΑ 2014-2020
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 26-10-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 26-07-2017 10:37   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» Δημοσίευση Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»
Πρόγραμμα: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Θεματική ενότητα: Πολιτισμός-Μ.M.E., Πολιτισμός-Μ.M.E.
Προθεσμία Υποβολής: 20-10-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2017 11:57   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 07-06-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 13-03-2017 11:41   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42: Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)
Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Περιβάλλον
Προθεσμία Υποβολής: 19-05-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 17-02-2017 12:48   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44: Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους
Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 19-05-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 10-02-2017 11:26   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43: Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους
Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 19-05-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 10-02-2017 11:03   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40:Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Αγροδιατροφής
Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 28-02-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 10-02-2017 10:22   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»
Πρόγραμμα: «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 16-04-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2017 12:16   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Interreg MED 2nd call for Modular projects
Πρόγραμμα: Interreg MED
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 31-03-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2017 09:35   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Σελίδα 1 / 15 : >>>

ΕΣΠΑ banner

Τακτικές συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου έως τον Αύγουστο 2024 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κεντρική σελίδα Προκηρύξεων
webrescom

diavgeia


:: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ::
rc@ionio.gr
:: Αρχική ::
:: ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ::

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας