Επιτροπή Ερευνών - Μία θέση ειδικών προσόντων

Social Media
Δημοσίευση: 14-12-2006 12:33 | Προβολές: 2193
Έναρξη: 29-11-2006 |Λήξη: 29-12-2006
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 54.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στα πλαίσια του έργου «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας» - Μέτρο 1.5 «Χρηματοδότηση Ερευνητικών Σχημάτων (Μορφές Απλής Συνεργασίας, Εταιρικού Σχήματος Συνεργασίας, είτε Νομικής Μορφής Εταιρικού Σχήματος» του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2000-2006, που χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 30% από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με την παρακάτω ειδικότητα και προσόντα για το ακόλουθο αντικείμενο:Τίτλος έργου: «Διαδραστικό περιβάλλον Νέου Φρουρίου Κέρκυρας»Αντικείμενο της θέσης – περιγραφή του έργου: Προγραμματισμός και χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού.

- Ανάπτυξη λογισμικού διασύνδεσης οπτικοακουστικών συστημάτων

- Εγκατάσταση και δοκιμαστική χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού

- Παρακολούθηση και συντονισμός χρήσης οπτικοακουστικού εξοπλισμού στην πιλοτική πλατφόρμα.Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/12/2006Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας