Απόφαση ΕΕ: Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης - Νέο όριο

Social Media
Δημοσίευση: 25-10-2007 14:47 | Προβολές: 2055
Ενημερώθηκε ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου με την προσθήκη της Πάγιας Απόφασης της Ε.Ε. (10/10/2007) σχετικά με το νέο όριο για τις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Βλ. E.E. - Θεσμικό Πλαίσιο Νέο παράθυρο

Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας