Επιτροπή Ερευνών: Σύσταση νέας σύνθεσης (2007)

Social Media
Δημοσίευση: 12-10-2007 18:52 | Προβολές: 2041
image
Το Προεδρείο, τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη, καθώς και ο Προϊστάμενος Γραμματείας της Επιτροπής αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα Επιτροπή του δικτυακού τόπου της Ε.Ε.

Βλ. Σύνθεση Επιτροπής Ερευνών Νέο παράθυρο

Website Επιτροπής Ερευνών: https://www.ionio.gr/rc/ Νέο παράθυρο

Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας