Ενημέρωση για την διαδικασία προέγκρισης υποβολής πρότασης από την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»

Social Media
Δημοσίευση: 15-09-2022 11:11 | Προβολές: 154

Αξιότιμα μέλη

της ερευνητικής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

παρακαλείσθε, όσοι ενδιαφέρεστε για την συμμετοχή σας στη διαδικασία υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω προκήρυξης, να προβείτε στην έγκαιρη συμπλήρωση και υποβολή του συνημμένου εντύπου με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. (rc@ionio.gr) έτσι ώστε να είναι εφικτή η διαβίβασή της στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την προέγκριση της υποβολής πρότασης.

Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας