Ανακοίνωση για υποβολή προτάσεων Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»

Social Media
Δημοσίευση: 06-09-2022 20:51 | Προβολές: 150

Αξιότιμα μέλη

της ερευνητικής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

Με αφορμή την υπ. αρ. 52921/25.08.2022 Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 12η/10/2022

και δυνάμει των διατάξεων της παρ. γ του άρθρου 232 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21.07.2022) και του άρθρου 14, παρ. 10 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΔ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2769/τ.Β'/29.6.2021)

παρακαλείσθε, όσοι ενδιαφέρεστε για την συμμετοχή σας στη διαδικασία υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω προκήρυξης, να προβείτε στην έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. (rc@ionio.gr) έτσι ώστε να είναι εφικτή η διαβίβασή της στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την προέγκριση της πρότασης.

 

Με τιμή,

Ευφροσύνη Αυγερινού,

Αν. Προϊσταμένη Μ.Ο.Δ.Υ. και Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας