Δικτυακός Τόπος Επιτροπής Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 12-05-2007 18:17 | Προβολές: 2055
image
Δόθηκε στη δημοσιότητα ο νέος δικτυακός τόπος της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

URL: www.ionio.gr/rc Νέο παράθυρο

Στα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για την Επιτροπή, τα μέλη και το έργο τους, καθώς επίσης και αναλυτική ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσο, περιλαμβανομένων του νομικού πλαισίου και του οδηγού χρηματοδόσης.

Επίσης, οι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν πρόσβαση στα πρότυπα όλων των εντύπων που απαιτούνται κατά την επικοινωνία τους με την Επιτροπή, κατηγοριοποιημένα κατά αντικείμενο.

Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας