Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Social Media
Δημοσίευση: 02-03-2021 13:44 | Προβολές: 1040

Αξιότιμα μέλη ΔΕΠ,


σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης μας, σας υπενθυμίζουμε ότι μέλη ΔΕΠ
του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν σε έργα/προγράμματα με
την ιδιότητα: α) του Επιστημονικού Υπεύθυνου, β) του αναπληρωτή
Επιστημονικού Υπεύθυνου και γ) του μέλους επιτροπής διαγωνισμού
προμηθειών και υπηρεσιών προϋπολογισμού άνω των 150.000€,  είναι
υπόχρεοι Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων, μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

Για όσους πρώτη φορά απέκτησαν μία από τις παραπάνω ιδιότητες εντός τους
2020 απαιτείται να γίνει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέχρι την
ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία.

Η παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και
οικονομικών συμφερόντων ισχύει ως ακολούθως:
Το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 (Α' 227) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 59 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και
οικονομικών συμφερόντων Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παρ.
2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α' 309), δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με
απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.1.2021 και ετήσιες του
έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και την 31η.3.2021.».

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να
απευθύνεστε στην Ε. Παπαδοπούλου:
τηλ. 2661087606, email: lpapado@ionio.gr  & ksd1979@ionio.gr

ΕΦΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ Ι.Π.
Τηλ. 26610-87600
Email: eavgerinou@ionio.gr


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας