Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της πρόληψης για τον κορωνοϊό.

Social Media
Δημοσίευση: 16-03-2020 15:58 | Προβολές: 1148
Σημαντική Ημερομηνία: 16-03-2020
[Έληξε]
gr  pdf.png  ΕΛΚΕ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_16.03.2020
Mέγεθος: 217.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16 Μαρτίου 2020

Σχετικά με την λειτουργία του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σε συνέχεια των αποφάσεων της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΑΕΙ για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, του Υφ. Παιδείας και Θρησκευμάτων και εφ’ όσον δεν ανακοινωθούν μέτρα που θα διαφοροποιήσουν όσα έχουν ήδη ληφθεί, ορίζονται τα κάτωθι:

  1. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας δεν αναστέλλεται.
  2. Η επικοινωνία των απασχολούμενων του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και λοιπούς ενδιαφερόμενους θα γίνεται μέσω του τηλεφώνου και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.).
  3. Η κατάθεση εγγράφων στον ΕΛΚΕ πρέπει να γίνεται ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η συνάθροιση πολλών ατόμων.
  4. Ο ακριβής αριθμός και οι υπάλληλοι κάθε τμήματος, που δύνανται να εργάζονται εξ αποστάσεως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού αριθμού και καθορίζονται εβδομαδιαίως από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας.
  5. Σύμφωνα με την σύσταση της παραπάνω ΚΥΑ οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων (Επιτροπές, κτλ.) πραγματοποιούνται με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

 

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας