Θεσμικό Πλαίσιο

Οδηγός Χρηματοδότησης
Οδηγίες Διαχείρισης 'Εργων
Νομικό Πλαίσιο
Οργανόγραμμα και Αρμοδιότητες
Εγχειρίδιο Διαδικασιών


ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


Επιμέλεια: Μιλτιάδης Γ. Μπότσης
ΕΚΔΟΣΗ 5η - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013


ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


Επιμέλεια - Προσαρμογή: Μιλτιάδης Γ. Μπότσης
ΚΕΡΚΥΡΑ 2009


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

- Ν. 4485/2017, Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

- Προεδρικό Διάταγμα 432/81

- Κοινή Υπουργική Απόφαση 679/96


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

- Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
- Παράρτημα - 'Εντυπα ΣΔΕΠ

 

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (password) για να ενεργοποιηθούν οι σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:
Password:
Για να αποσυνδεθείτε κλείστε τον φυλλομετρητή σας (browser)
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
COSME - Call for Proposals - Co-financing of public procurement of innovation consortia
Δημοσίευση: 28-11-2020 18:34
Σημαντική Ημερομηνία: 19-01-2021
[Αναμένεται]
Call for proposals 2020 -Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP) for 2021
Δημοσίευση: 28-11-2020 13:37
Σημαντική Ημερομηνία: 21-01-2021
[Αναμένεται]