ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ57: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Προθεσμία Υποβολής: 27-07-2018 (Έληξε)

Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά»
Θεματική ενότητα: Ενέργεια
Αρμόδιος Φορέας: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περιγραφή:

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, αφορούν στη:

  • Προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσιες υποδομές με έμφαση στις πλέον ενεργοβόρες εγκαταστάσεις

των αστικών περιοχών

Ειδικότερα προβλέπονται:

-Παρεμβάσεις για την ενεργειακή θωράκιση του κελύφους των κτιρίων (προσθήκη θερμομόνωσης, αντικατάσταση

κουφωμάτων, ψυχρά υλικά, συστήματα σκίασης), αλλά και με αναβάθμιση του εξοπλισμού τους (νέοι καυστήρες, αντικατάσταση παλιού κλιματισμού με κεντρικό σύστημα υψηλής απόδοσης, εγκαταστάσεις συστημάτων μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, κλπ), σε συνδυασμό με την εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων»(αυτοματοποιημένων μηχανισμών) μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.-(συμπληρωματικά των παραπάνω) παρεμβάσεις για τον περιορισμό της χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας με την εγκατάσταση και χρήση συστημάτων εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μικρής κλίμακας, για την κάλυψη μέρους των αναγκών των κτιρίων. παρεμβάσεις για την αναβάθμιση εξοπλισμού και την εγκατάσταση "έξυπνων συστημάτων" εξοικονόμησης ενέργειας-Παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε Μικρά Νησιά με δυνατότητα συνδυασμού ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια/ υποδομές και εγκατάσταση/χρήσης συστημάτων ΑΠΕ τοπικής κλίμακας-Δράσεις για την "αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΠΙΝ με χρήση ΑΠΕ" εφαρμόζοντας συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού, κατά τις διατάξεις του νόμου 3468/2006 άρθρο 14α, όπως ισχύει Λεπτομερέστερη αναφορά υπάρχει στο κεφάλαιο περί "Κανόνων Επιλεξιμότητας", στη συνέχεια .Επιλέξιμοι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορεί να είναι φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 14 του N.4270/2014 σχετικά με τους ορισμούς περί Γενικής Κυβέρνησης και Δημοσίου τομέα και σύμφωνα με το Μητρώο που τηρείται στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/ και σύμφωνα με τις κατηγορίες της παραπάνω ενότητας("Δικαούχοι").Προτεραιότητα θα δοθεί σε ενεργοβόρες δημόσιες υποδομές: Υγείας (Νοσοκομεία), Εκπαίδευσης (μεγάλα σχολικά συγκροτήματα), Πολιτισμού (Μουσεία & μνημεία), Αθλητισμού (Γυμναστήρια) και σε λοιπές κτιριακές υποδομές και δίκτυατων ΟΤΑ και των φορέων τους, καθώς και σε ολοκληρωμένες ενεργειακές παρεμβάσεις σε Μικρά Νησιά και γενικά σε ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ λύσεις .Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ. Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις διατυπωμένες ανάγκες και τις προκλήσεις των Ιονίων Νήσων για την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερη εκπομπή ρύπων, για τη διαχείρισητ ων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την αειφορία των περιφερειακών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων. Επιπρόσθετα, θα υιοθετούνται πράξεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, όπως του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, κλπ. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των Μελετών χαρτογράφησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικού θορύβου του ΥΠΕΚΑ.

 

ΙΟΝ57

 


Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2018 10:17

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΕΣΠΑ banner

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κεντρική σελίδα Προκηρύξεων
webrescom
:: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ::
rc@ionio.gr
:: Αρχική ::
:: ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ::

Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας