ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42: Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)
Προθεσμία Υποβολής: 19-05-2017 (Έληξε)

Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας: ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Περιγραφή:

Ο Περιφεριάρχης Ιονίων Νήσων καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα:
  • (Πανεπιστήμια, λοιπά Ν.Π.Δ.Δ & Ν.Π.Ι.Δ. μκχ)
  • (Υπ. Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι Φορείς)
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • (Περιφέρεια & Δήμοι Ι.Ν.)

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης εστιάζουν στο σεισμικό κίνδυνο και αφορούν: -την εκτίμηση του κινδύνου (περιφερειακό σχέδιο αξιολόγησης κινδύνου, λοιπές μελέτες εκτίμησης, εντοπισμού & αξιολόγησης), -την παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου (δίκτυα καταγραφής & εκτίμησης σεισμικής επιβάρυνσης κτιρίων & υποδομών κλπ), -την προετοιμασία για τη διαχείριση των συνεπειών (ειδικά Σχέδια Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης καθώς χαρτογραφική αποτύπωση κατά περίπτωση κινδύνου, ψηφιακές προσομοιώσεις & καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας, ειδικός εξοπλισμός υπηρεσιών & εθελοντικών ομάδων, προηγμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, προληπτικοί έλεγχοι, κλπ), -την ενημέρωση & ευαισθητοποίηση (κοινού, επισκεπτών, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών φορέων & δομών κ.ά.). -τη συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού (π.χ. περίπτωση σεισμών κ.ά.) για επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών καταστροφών.

Στο σύνολο των παρεμβάσεων π.χ. εκπόνηση ειδικών Σχεδίων Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης, διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα ληφθεί

υπόψη η διάσταση της αναπηρίας. Οι δράσεις που αφορούν στην προστασία από φυσικούς κ.ά. κινδύνους θα είναι σε συνάφεια

TropopProsklisisION42 (Paratasi)

ARXIKH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Τελευταία ενημέρωση: 17-02-2017 12:48

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΕΣΠΑ banner

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κεντρική σελίδα Προκηρύξεων
webrescom
:: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ::
rc@ionio.gr
:: Αρχική ::
:: ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ::

Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας