ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43: Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους
Προθεσμία Υποβολής: 19-05-2017 (Έληξε)

Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Αρμόδιος Φορέας: ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Περιγραφή:

TropopProsklisisION43(Paratasi)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους»

Ο Περιφεριάρχης Ιονίων Νήσων καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα:(Υπ.Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς)(αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μκχ)
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Περιφέρεια Ι.Ν. και Δήμοι)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης εστιάζουν στις πυρκαγιές, πλημμύρες και διάβρωση εδαφών και αφορούν:

-στην εκτίμηση των κινδύνων (περιφερειακό σχέδιο αξιολόγησης κινδύνου, λοιπές μελέτες εκτίμησης, εντοπισμού & αξιολόγησης),

-στην παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου (ειδικά Σχέδια Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης για κάθε είδος κινδύνου, ειδικός εξοπλισμός υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων, συστήματα μετρήσεων και πρόγνωσης εξέλιξης φαινομένων),

-στην πρόληψη & προστασία (οριοθετήσεις ρεμάτων & τοπικής κλίμακας επιλεγμένα αντιπλημμυρικά έργα/ έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας, υποδομές πυροπροστασίας, αναδασώσεις και άλλα έργα τοπικής κλίμακας),

-στην ενημέρωση & ευαισθητοποίηση (κοινού, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών δομών).

-στη συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού (π.χ. πυροπροστασίας & πυρόσβεσης, κ.ά.) για επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών καταστροφών. Ειδικά για τις πλημμύρες, οι δράσεις θα επικεντρωθούν στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας» και θα είναι σε συμφωνία με τα Σχέδια Διαχείρισης ΚινδύνωνΠλημμύρας που καταρτίζονται με βάση την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, καθώς και με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Περιφέρειας. Οι δράσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή θα είναι σε συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στο σύνολο των παρεμβάσεων π.χ. εκπόνηση ειδικών Σχεδίων Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης, διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα ληφθεί υπόψη η διάσταση της αναπηρίας

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκεται αναρτημένη η πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα της Πρόσκλησης ION43 για την ” Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους“:

TropopProsklisisION43(Paratasi)

ION43_Prosklisi_giaKlimatikiAllagi


Τελευταία ενημέρωση: 10-02-2017 11:03

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΕΣΠΑ banner

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κεντρική σελίδα Προκηρύξεων
webrescom
:: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ::
rc@ionio.gr
:: Αρχική ::
:: ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ::

Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας