80673: Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΚΕΔΙΒΙΜ]
KEDIVIM
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιαρένης Ηλίας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΚΕΔΙΒΙΜ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί "Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο" από 13.2.2024 έως 12.4.2024 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 22787/06-12-2023 (ΦΕΚ6862/Β'/07-12-2023) Υ.Α.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους κρατών - μελών της Ε.Ε., απόφοιτους των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας