80654: Η Ζώσα Πολιτιστική Κληρονομιά του Vadnagar: Καταγραφή και Συγκριτική Ανάλυση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πούλιος Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Ahmedabad University (India) και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τουρισμού
Προϋπολογισμός: 7.919,00 €

Στο πλαίσιο της σύμβασης με το Ahmedabad University (India) για την υλοποίηση του έργου ‘Living Heritage of Vadnagar: Documentation and Comparative Analysis’το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εκτελεί:
α) Συλλογή πληροφοριών και καταγραφή διεθνούς παραδείγματος έρευνας σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης, τουριστικής ανάπτυξης και βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να υλοποιηθεί συγκριτική μελέτη με την περιοχή του Vadnagar της Ινδίας.
β) Διργάνωση διαδικρτυακού εργαστηρίου για τη διάχυση των συμπερασμάτων της έρευνας σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας