80649: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Παρακολούθηση και Εξάπλωση των Πληθυσμών των Ειδών Ορνιθοπανίδας σε περιοχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καρρής Γεώργιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ENVIR Ε.E. και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 1.000,00 €

Η σύμβαση αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση και εξάπλωση των πληθυσμών των ειδών ορνιθοπανίδας σε περιοχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα ενασχοληθεί με την παροχή συμβουλών σε έργα που σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως και παρακολούθηση ορνιθοπανίδας (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Νοέμβριος 2023 – Νοέμβριος 2024).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας