80648: Παραγωγή ηχητικών άρθρων και βίντεο (podcasts and promotional videos) για την προώθηση των στατιστικών δεδομένων και δράσεων του ΕΚΤ για το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καϊμάκη Βάλια
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Προϋπολογισμός: 24.193.55 €

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή ηχητικών άρθρων και βίντεο (podcasts and promotional videos) για την προώθηση των στατιστικών δεδομένων και δράσεων του ΕΚΤ για το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και έχει ως στόχο να παρουσιάσει με πρωτότυπο και πολυμεσικό τρόπο τα διαθέσιμα δεδομένα για την κινητικότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας