80646: Αξιολόγηση και επιλογή ειδικού προσωπικού (Βιβλιοθηκονόμου-Αρχειονόμου) στην Τράπεζα της Ελλάδος
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σφακάκης Μιχάλης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Τραπεζας της Ελλάδος και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 750,00 €

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η ανάθεση της Προεδρείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος, ειδικότητας Αρχειονόμου-Βιβλιοθηκονόμου.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας