80639: Ευφυής Διαχείριση Προορισμών MIS 5210545
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δεληγιάννης Ιωάννης
Ευφυής Διαχείριση Προορισμών MIS 5210545
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ86 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 107.484,00 €
Ακρωνύμιο: INDIANA

Αντικείμενο του έργου INDIANA είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμου πλατφόρμας διάχυσης τουριστικών και πολιτισμικών σημείων ενδιαφέροντος σε ταξιδιώτες σε εξατομικευμένο επίπεδο με τη σύνθεση σύγχρονων τεχνολογιών. Θα προσφέρει υπηρεσίες συστάσεων οι οποίες συνδυάζουν τόσο το εξατομικευμένο προφίλ του ταξιδιώτη όσο και την "τοποθεσία" και την "διάθεσή" του μία δεδομένη χρονική στιγμή. Η υπηρεσία απευθύνεται στον τελικό "καταναλωτή", ταξιδιώτη σε μία τουριστική περιοχή, αλλά και τους επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού και πολιτισμού για τον σχεδιασμό και τη διάθεση εξατομικευμένων υπηρεσιών, "on demand". Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι κυρίως από επαγγελματίες του τουρισμού και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, με σκοπό πάντα να αναβαθμίσουν την τελική εμπειρία των επισκεπτών. Βασικό συστατικό του έργου στην κατεύθυνση αυτή είναι ο σχεδιασμό και η λειτουργία ενός αποθετηρίου σχετικά με δεδομένα ταξιδιωτών τα οποία θα περιλαμβάνουν: α) βασικά δημογραφικά στοιχεία (φύλλο, γλώσσα επικοινωνίας, προφίλ ταξιδιώτη, εμπειρίες που τον ενδιαφέρουν), β) η τρέχουσα θέση (location) του ταξιδιώτη στην τουριστική περιοχή μέσω GPS sensors, και γ) τα «physical activities» οι δραστηριότητες που πραγματοποιεί τη δεδομένη στιγμή (π.χ. ‘walking’, ‘running’, ‘swimming’, ‘cycling’, ‘in the car’), δ) άλλες «expert activities» που πραγματοποιεί εκείνη τη στιγμή οι οποίες έχουν να κάνουν με το σκοπό που βρίσκεται ο ταξιδιώτης σε ένα σημείο (π.χ. ‘shopping’, ‘strolling’, ‘eating in restaurant’, ‘sun bathing’), και ε) με πόσα ακόμη άτομα βρίσκεται μαζί μία δεδομένη στιγμή, ως «παρέα» ή «οικογένεια». Η ομάδα αυτών των δεδομένων χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει το ‘digital twin profile’ του ταξιδιώτη στον οποίο οι επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού και πολιτισμού θα παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, ήδη από την αρχή του έργου, οι επαγγελματίες αυτοί θα δημιουργήσουν τα «τουριστικά και πολιτισμικά» μοντέλα για την πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών στους ταξιδιώτες. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η ανάπτυξη «clauses» του τύπου «όταν ο ταξιδιώτης είναι οικογένεια 4 ατόμων και βρίσκεται στη συγκεκριμένη παραλία πάνω από 3 ώρες, θα χρειαστεί υπηρεσία εστιατορίου στην γύρω περιοχή». Η εφαρμογή αυτών των «expert rules» θα ενεργοποιεί την ανάπτυξη εξατομικευμένων συστάσεων προς τον ταξιδιώτη, ‘on demand’. Οι συστάσεις αυτές θα προβάλλονται μέσα από εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα έχει «κατεβάσει» ο ταξιδιώτης στην τουριστική περιοχή που δραστηριοποιείται και θα «προσφέρεται» σε αυτόν μέσα από push notifications και augmented reality on demand content. Σημειώνεται ότι οι εξατομικευμένες συστάσεις θα λαμβάνουν υπόψην το ρίσκο στις περιοχές - POIs που προτείνονται όσον αφορά τις επιπτώσεις από την πανδημία COVID -19, καθώς μέσω των συσκευών ΙοΤ θα υπάρχει τρόπος υπολογισμού και γνώσης σχετικά με το πόσα άτομα παραβρίσκονται σε ένα σημείο ενδιαφέροντος.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας