80632: Έρευνα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στις τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου Αργοστολίου και παραγωγή σχετικών φυλλαδίων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κονιδάρης Αγησίλαος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Αργοστολίου και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Προϋπολογισμός: 8.050,00 €

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών έρευνας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στις τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου Αργοστολίου και παραγωγή εξειδικευμένων φυλλαδίων με προτάσεις για την επίτευξή της


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας