80627: Βιοποικιλότητα θαλάσσιων σπηλαίων της Ανατολικής Μεσογείου
INNOVATION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεροβασιλείου Βασίλειος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 27.900,00 €

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκπονείται από τον κ. Μάρκο Διγενή η διατριβή "Βιοποικιλότητα θαλάσσιων σπηλαίων της Ανατολικής Μεσογείου".

Τα θαλάσσια σπήλαια αποτελούν ένα τυπικό οικοσύστημα των μεσογειακών βραχωδών ακτών. Φιλοξενούν πλούσια βιοποικιλότητα και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή νομοθεσία (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Παρόλα αυτά αποτελούν ένα ελάχιστα μελετημένο οικοσύστημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπός της διατριβής είναι η μακροοικολογική μελέτη σε περισσότερα από 25 θαλάσσια σπήλαια κατανεμημένα σε πέντε αδιερεύνητες ή ελάχιστα μελετημένες βιογεωγραφικές νησιωτικές περιοχές: το Ιόνιο, το κεντρικό Αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των βιοκοινοτήτων των σπηλαίων θα πραγματοποιηθεί τόσο με τον προσδιορισμό βιολογικών δειγμάτων από φωτογραφικά πλαίσια μέχρι το κατώτερο δυνατό ταξινομικό επίπεδο όσο και με την κατηγοριοποίησή τους σε μορφολειτουργικές ομάδες ενώ τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων θα συγκριθούν στα πλαίσια της υπόθεσης της ταξινομικής επάρκειας. Επίσης, θα διερευνηθούν τα βιογεωγραφικά πρότυπα κατανομής των ξενικών ειδών σε θαλάσσια σπήλαια σε σχέση με το γεωγραφικό πλάτος και την ετήσια επιφανειακή θερμοκρασία των υδάτων και θα εξεταστεί αν ακολουθούν το γενικό πρότυπο που εμφανίζεται στους άλλους τύπους ενδιαιτημάτων. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί δείκτης εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης των θαλάσσιων σπηλαίων για την Ανατολική Μεσόγειο με την προσαρμογή υπάρχοντος δείκτη για τη Δυτική Μεσόγειο. Τέλος, με τον εμποτισμό τεχνητού θαλάσσιου σπηλαίου στο Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΛΚΕΘΕ), θα μελετηθεί για πρώτη φορά η οικολογική διαδοχή των βενθικών κοινοτήτων σε σκληρό υπόστρωμα τεχνητού θαλάσσιου σπηλαίου. Με αυτόν τον τρόπο θα διερευνηθεί αν η ανάπτυξη των βιοκοινοτήτων του σπηλαίου προσομοιάζει εκείνες του σκληρού υποστρώματος γειτονικών ενδιαιτημάτων στις οποίες και παρατηρούνται ξενικά είδη. Τα αποτελέσματα της διατριβής θα δημοσιευτούν και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ορθότερη λήψη δράσεων διαχείρισης και προστασίας αυτού του
μοναδικού οικοτόπου και των ειδών που φιλοξενεί σε Μεσογειακό επίπεδο.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας