80624: 102η Σύνοδος Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΕΛΚΕ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καμπάση Αικατερίνη
102η Σύνοδος Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΕΛΚΕ
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συνέδρια
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 8.795,00 €

Η 102η Σύνοδος Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη στην Κέρκυρα από τις 20 έως τις 23 Μαρτίου 2023 υπό την Προεδρία του Ιονίου Πανεπιστημίου και Προεδρεύοντα τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο.

Παράλληλα με τη Σύνοδο Πρυτάνεων πραγματοποιήθηκαν:

  • η 82η  Συνάντηση Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • 33η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Πανεπιστημίων,
  • 33η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,
  • 22η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,
  • 87η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/Προέδρων Επιτροπών Ερευνών με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • 3η Συνάντηση Προέδρων Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων,
  • 5η Συνάντηση Νομικών Συμβούλων των ΕΑΔΙΠ των Ελληνικών Πανεπιστημίων,
  • 2η Συνάντηση Νομικών Συμβούλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων,

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας