80622: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς το δήμο Δελφών για την σχεδίαση και συγκρότηση των προδιαγραφών του ψηφιακού μουσείου Ιτέας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλίζος Σταύρος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Δελφών και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 20.936,310 €

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το δήμο Δελφών για την σχεδίαση και συγκρότηση των προδιαγραφών του ψηφιακού μουσείου Ιτέας.
Ειδικότερα:
- αποτύπωση και ανάδειξη των πολιτιστικών διαδρομών του ψηφιακού μουσείου.
- καθορισμός των προδιαγραφών των διαδραστικών εφαρμογών του ψηφιακού μουσείου
- καθορισμός των προδιαγραφών του υλικού και εξοπλισμού του ψηφιακού μουσείου.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας