80618: Μελέτη και Υπηρεσίες καθαρισμού θαλάσσιων σπηλαίων και ταχεία εκτίμηση πιέσεων/απειλών, αλλόχθονων και προστατευόμενων βενθικών ειδών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεροβασιλείου Βασίλειος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΦΥΠΕΚΑ και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης και υπηρεσιών καθαρισμού θαλάσσιων σπηλαίων και ταχεία εκτίμηση πιέσεων/απειλών, αλλόχθονων και προστατευόμενων βενθικών ειδών, για λογαριασμό του ΟΦΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» που εκτελείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθαρισμός επιλεγμένων θαλάσσιων σπηλαίων (οικότοπος 8330), η ταχεία εκτίμηση των πιέσεων και απειλών που δέχονται καθώς και η καταγραφή των αλλόχθονων και προστατευόμενων βενθικών ειδών με στόχο την βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των σπηλαίων και η καταγραφή της βιοποικιλότητας των τυπικών και αλλόχθονων βενθικών ειδών που φιλοξενούν. Πρόσφατες έρευνες σε θαλάσσια σπήλαια κατά μήκος της βραχώδους ακτογραμμής της Βόρειας Καρπάθου και της νήσου Σαρίας («Αποκατάσταση υποβαθμισμένων παράκτιων και υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων» και «Λεπτομερής εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των υποθαλάσσιων σπηλαίων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020») έχουν αναδείξει την παρουσία των παραπάνω πιέσεων/απειλών (πλαστικά απορρίμματα και αλλόχθονα είδη) στον οικότοπο 8330, υποδεικνύοντας την ανάγκη για δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων (π.χ. καθαρισμό των απορριμμάτων) και συνεχούς παρακολούθησης.
Οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε τρία (3) θαλάσσια σπήλαια της περιοχής του δικτύου NATURA 2000 με κωδικό́ GR 4210003 (Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία και Παράκτια θαλάσσια ζώνη) που θα επιλεγούν καθ’ υπόδειξη του προσωπικού της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας