80608: Διδακτορικό στις Σπουδές Ασφάλειας και Πληροφοριών/Διδακτορικό στις Σπουδές Κληρονομιάς, Πολιτισμού, Μετάφρασης και Διερμηνείας MIS 5162238
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κάτσιος Σταύρος
Διδακτορικό στις Σπουδές Ασφάλειας και Πληροφοριών/Διδακτορικό στις Σπουδές Κληρονομιάς, Πολιτισμού, Μετάφρασης και Διερμηνείας MIS 5162238
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ153 «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης» Α/Α ΟΠΣ: 4775
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Προϋπολογισμός: 80.000,00 €

Αντικείμενο του Υποέργου Α/Α 02 «Security and Intelligence Studies/PhD in Foreign Languages, Translation and Interpreting» της Πράξης  «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ MIS 5162238 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους αποτέλεσε ο σχεδιασμός του κοινού ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών γ' κύκλου (διδακτορικές σπουδές) μεταξύ του Πανεπιστημίου του Buckingham και του Ιονίου Πανεπιστημίου υπό τον τίτλο «PhD in Security and Intelligence Studies/PhD in Heritage, Culture, Translation and Interpreting Studies» (Διδακτορικό στις Σπουδές Ασφάλειας και Πληροφοριών/Διδακτορικό στις Σπουδές Κληρονομιάς, Πολιτισμού, Μετάφρασης και Διερμηνείας) που στοχεύει στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ερευνητών στους τομείς της κρατικής και διεθνούς ασφάλειας με ειδικότερα πεδία αναφοράς:
➢ Τη διεπιστημονική προσέγγιση των πολιτικών ασφάλειας μέσω των ανθρωπιστικών σπουδών
➢ Την πρόσληψη και επεξεργασία των ζητημάτων ασφαλείας μέσω της κουλτούρας, του πολιτισμού, της γλώσσας και της επικοινωνίας
➢ Τον επαναπροσδιορισμό των πεδίων και αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς, της μετάφρασης και της διερμηνείας ως εργαλεία διαχείρισης.

Η Πράξη «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» υποστήριξε τις διαδικασίες ωρίμανσης έξι (6) ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών β' και γ' κύκλου (σχεδιασμός στόχων και περιεχομένου προγράμματος, παραγωγή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης, παραγωγή υλικού για την προβολή του Ιδρύματος και των αυτών προγραμμάτων), και όχι την πλήρη λειτουργία τους, ώστε ένα μεγάλο μέρος αυτών να μπορούν να καταστούν βιώσιμα σε βάθος χρόνου και να αποτελέσουν τη βάση για την πλήρη ανάπτυξη της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η Πράξη μεταφέρεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014-2020)» και Κωδικό ΟΠΣ 6004810 και (ΑΔΑ: 66ΥΔΗ-ΘΙΝ).


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας