80603: Εκπόνηση Μελέτης Προληπτικής Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού της Δημόσιας, Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Ζακύνθου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καρύδης Χρήστος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 9.667,34 €

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνησης Επιστημονικής Μελέτης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου.

  • Σκοπός της σύνταξης μελέτης είναι η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των βιβλίων και του αρχειακού υλικού της συλλογής και της καταλληλόλητας της Βιβλιοθήκης αυτής καθ’ αυτής για τη διατήρηση της συλλογής σε βάθος χρόνου.
  • Στόχος είναι να δοθούν προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διατήρησης της συλλογής. Η μελέτη θα παρουσιάσει παρατηρήσεις πάνω στα βασικά θέματα που επηρεάζουν την διατήρηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης και θα συντάξει προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών συντήρησης και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων και άμεσων προβλημάτων, παράλληλα με μια κοστολογική μελέτη για την κάλυψη των αναγκών για την κάλυψη των βελτιώσεων και αλλαγών στη συλλογή που προτείνονται. Παράλληλα θα διερευνηθούν λύσεις χωροταξικού περιεχομένου με αρχιτεκτονικά σχέδια και προτάσεις για την κάλυψη αναγκών της Βιβλιοθήκης.

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας