80594: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5183487
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοψαχείλης Νικόλαος
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5183487
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ191 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023» Α/Α ΟΠΣ: 6044
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 532.400,00 €

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αντιστοιχούν 40 θέσεις ωφελούμενων, οι οποίες, με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος κατανεμήθηκαν στα Τμήματα του Ιδρύματος: Τμήμα Ιστορίας (3), Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (5), Τμήμα Μουσικών Σπουδών (5), Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (4), Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (4), Τμήμα Πληροφορικής (4), Τμήμα Τουρισμού (4), Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (4), Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (3), Τμήμα Περιβάλλοντος (4).

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας