80582: Δραστηριότητες Τηλεματικής Παραστατικής Τέχνης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ζάννος Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών στα πεδία της σύλληψης, ανάπτυξης και συντονισμού καλλιτεχνικών ιδεών/προγραμμάτωνβασιζόμενα σε διάφορα είδη παραστατικών τεχνών χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα και τις σχετικές πρακτικές τους (προγραμματισμό και ψηφιακή τεχνολογία).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας