80577: Πολιτική τέχνη στην ψηφιακή εποχή
INNOVATION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Άγγελος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 25.200,00 €

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκπονείται από τον κ Βασίλειο Αλεξάνδρου διατριβή με τίτλο "Πολιτική τέχνη στην ψηφιακή εποχή".

Η συγκεκριμένη διατριβή έχει ως στόχο την εξέταση όψεων της πολιτικής τέχνης στην ψηφιακή εποχή, πρωτίστως μέσα από την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Η διερεύνηση επικεντρώνεται στις δυνατότητες που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία ψηφιακών εικαστικών έργων και κυρίως διαδραστικών εγκαταστάσεων) που θίγουν πολιτικά θέματα και επιχειρούν κοινωνική παρέμβαση (ακτιβισμός). Μεθοδολογικά η διδακτορική έρευνα εγγράφεται στο πεδίο της καλλιτεχνικής πρακτικής ως έρευνας (Practice as Research).
Σε ένα πρώτο επίπεδο η έρευνα επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση του πεδίου των καλλιτεχνικών πρακτικών που επιστρατεύουν τα ψηφιακά μέσα και έχουν πολιτική στόχευση. Έμφαση θα δοθεί στισ καλλιτεχνικές πρακτικές που εφαρμόζονται στον ψηφιακό χώρο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπως και η δυνατότητα των συγκεκριμένων πρακτικών για διάδραση με τον θεατή/συμμετέχοντα. Η χαρτογράφηση αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση των θεωρητικών εργαλείων που στη συνέχεια επιστρατεύονται για να δημιουργηθεί το νέο καλλιτεχνικό έργο, το κέντρο ουσιαστικά της συγκεκριμένης έρευνας.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ενεργοποιώντας τις αρχές της καλλιτεχνικής πρακτικής ως έρευνας παράγεται έργο που επιχειρεί να απαντήσει πώς τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα μπορούν να διευρύνουν την έννοια του πολιτικού στην επαφή τους με το κοινό. Κύριο ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η «εκδημοκράτηση» των ψηφιακών μέσων, τόσο μέσα από τη διάχυση που μπορούν να έχουν στο κοινό (Walter Benjamin), όσο και μέσα από τη δημιουργία έργων προσιτών οικονομικά, κατασκευασμένων δηλαδή με ψηφιακά υλικά που δεν ανεβάζουν το κόστος ή με την επανάχρηση τεχνολογικών απορριμμάτων –ενέργεια που αντιτείνεται στην προσφιλή τακτική των ψηφιακών μέσων που απαιτούν διαρκή επικαιροποίηση.
Ως προσδοκώμενο αποτέλεσμα, πέρα από την ίδια την παραγωγή έργων, επιδιώκω να διερευνήσω καλλιτεχνικά την ίδια την έννοια της (ψηφιακής) διάδρασης, να τη συσχετίσω με την πολιτική και να προτείνω έναν νέο ορισμό της μέσα από νέες ψηφιακές καλλιτεχνικές διατυπώσεις.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας