80575: Η έννοια του εσωτερικού και εξωτερικού εχθρούστον λόγο τουAKP- Εξέταση και Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών πολιτικού λόγου στην Τουρκία μέσα από την κριτική επεξεργασία λόγων του Ρ. Τ. Ερντογάν (2014 – 2020)
INNOVATION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λίβας Σωτήρης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Προϋπολογισμός: 36.400,00 €

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκπονείται από την κα Ηραλία Κοτσακίδου η διατριβή με τίτλο "Η έννοια του εσωτερικού και εξωτερικού εχθρούστον λόγο τουAKP- Εξέταση και Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών πολιτικού λόγου στην Τουρκία μέσα από την κριτική επεξεργασία λόγων του Ρ. Τ. Ερντογάν (2014 – 2020)".

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση ομιλιών του Προέδρου της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη θεωρία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (CDA) γίνεται μια εμβάθυνση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λόγου του κόμματος AKP μέσα από τις ομιλίες του Προέδρου από το 2014 έως και το 2020, κατά την περίοδο, δηλαδή, που ο Ρ.Τ. Ερντογάν είναι Πρόεδρος της Τουρκίας. Σημαντικό κομμάτι της έρευνας εστιάζει στη ρητορική μίσους που χρησιμοποιείται στις ομιλίες με σκοπό τον εντοπισμό της έννοιας του «εχθρού» τόσο στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας όσο και στις εξωτερικές απειλές, σύμφωνα με το AKP. Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκε ένα Σώμα Κειμένων (ΣΚ) με τις παραπάνω ομιλίες, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάλυσή τους.
Η μεθοδολογία χωρίζεται στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση και την τριγωνοποίηση αποτελεσμάτων. Κατά την ποιοτική ανάλυση γίνεται ανάγνωση των ομιλιών και ανάλυση σε βάθος των γλωσσικών χαρακτηριστικών τους, όπου εξετάζονται τα συναισθηματικά στοιχεία καθώς και η χρήση λέξεων που εγείρουν αντιδράσεις ή απευθύνονται στο θυμικό των ακροατών στοχεύοντας στις συλλογικές μνήμες του τουρκικού λαού, ενώ μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι τα κείμενα θα μελετηθούν από το πρωτότυπο, δηλαδή από την τουρκική γλώσσα. Στο στάδιο της ποσοτικής ανάλυσης, το ΣΚ επεξεργάζεται από το πρόγραμμα Επεξεργασίας ΣΚ Sketch Engine με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις γλωσσικές επιλογές του ομιλητή και κατ’ επέκταση τα γενικά χαρακτηριστικά του λόγου και της πολιτικής του μέσω της συχνότητας εμφάνισης όρων. Στο τελικό στάδιο τα ευρήματα των δύο αναλύσεων συγκρίνονται για να προκύψουν τα τελικά αποτελέσματα.
Η έρευνα αυτή αποτελεί μια εμβάθυνση στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας και στον εντοπισμό των κινήτρων και των τακτικών του Ρ.Τ. Ερντογάν μέσα από την ανάλυση λόγου, ενώ μέσω αυτής είμαστε σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και σε χώρες που επηρεάζουν την εξωτερική της πολιτική.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας